Etiket arşivi Cemil Sena

ileŞiir Antolojim

Filozoflardan Öğütler

Ampere            gibi, fakirliği bilgi aşkıyla mağlub et!

Aristippus        gibi, haz ahlâkının asil kurucusu ol!

Bentham          gibi, (En alçak adam, kanunları kendi menfaatine alet edendir.) de.

Bergson           gibi, (Hakikat geçmişte değil, gelecektedir.) diye söyle.

Berkeley          gibi, Tanrıdan başka varlık tanımayan ol!

Buda                gibi, (Ölümün ötesinde hiç kimse yoktur) ne demek, düşün.

Comte             gibi, (Müsbet ilim ve insanlıktan üstün bir hakikat yoktur) dan murad nedir? Onu düşün?

Croce              gibi, artist sadece duyan ye duygularını ifade eden adamdır, diye düşün.

Çiçeron           gibi, (Fazilet işlenmiş kötülükleri affetmekte saklıdır) diyenlerden ol.

Descartes        gibi, İnsan bilgisine yeni yollar açıcı ol.

Dewey            gibi, (işe yaramayan her bilginin sahibini altında ezen bir yük olduğunu) bildir.

Diyojen          gibi, (Filozofların Nasreddin Hocası ol!)

Eflatun           gibi, (Kainat mutlak ruhla hareket eden bir büyük hayvandır.) derken düşün!

Empedokles  gibi, (Fikirde bağımsızlığın en eski kurucusu) ol.

Epikür          gibi, (Faziletin örnek büyüklerinden) olmağa çalış.

Farabi           gibi, (Türk’ün ve insanlığın ölmez şerefi) ol!

Fisagor         gibi, (İnsan için sevmek şerefi) yolunda ol

Hegel           gibi, (Ruh ancak ruh olan bir şeyi hakim kılabilir.) diyenlerden görün!

Hobbes        gibi, (insan insanın kurdudur.) sözünü unutma!

İbni Sina      gibi, (Hayat sırlarını çözen büyük Türk) ol.

Kant             gibi, (O suratla hareket etmelidir ki, insan hiç bir gayenin vasıtası olmasın) diyebilmeli ve yapabilmelidir.

Konfüçyüs    gibi, (Bir insan ancak milleti, hükümeti ve ebeveyni ile  öğünebilir.
Bu öğünmeye layık olunuz) öğüdünü kendimize yapalım.

Leipniz         gibi, (Hareketlerin kanunu, iyi ile kötünün veya en iyi olanın idrakinden doğmuştur.) diye inananlardan ol.

Locke           gibi, (malik olduğunuz şeyleri mahvetmeyiniz! onda bütün milletin hakkı vardır. ) deyiniz.

Pascal           gibi, (Herkesin senin hakkında iyi söylemesini istiyorsan sen söyle) olmaz mı?

Plotinos        gibi, (Eflotin) gibi, (Mutlak güzellik gizli kalmaz ve güzellik, aşksız mevcud olamaz) ı düşünerek diyenlerden  uzaklaşma.

Schopenhauer gibi, (Hayat bir var oldum savaşından ibarettir. En doğru  neticesi de mağlub olmaktır.) sözünü anlamağa çalış.

Seneca          gibi, (Her kusurumdan bir kısmını, düzeltmek saadeti bana yetişir) diye düşün.
Mademki Sokrat, (insan tatlılıkla ölmelidir, demiş), Ağlamayınız.

Spinoza         gibi, (içinde Tanrı bulunmayan yer yoktur ve bu alemde hürriyetin asla yeri yoktur) demekte ve buna inanmakta  bir zarar yoktur.

Volter            ne demiş: (Papazların zekası, bizim budalalıklarımızın  mahsulüdür) Gel de inanma.

Zenon          diyor ki: (iki kulağımız ve bir ağzımız vardır, demek ki  konuşmaktan çok, dinlememiz lazımdır!) Buna inanalım ve öyle hareket edelim.

Süheyl Ünver / Cemil Sena