Etiket arşivi İbrahim Tırsî

ileŞiir Antolojim

Erken Öten Bir Garip Olarak Tırsî

Zûr-ı kürekle geçdi bütün birden âşinâ

Bu rûzgârda olmadı hiç yelken âşinâ
*
Şitâda Tırsîyâ irler gibi kapu dolaşmakdan
Olup bir külkedisi evde hayrân olmamuz yeğdür
*
Bir tulum peynir yapayum diyü çok sa’y eyledüm
Süd suluymuş Tırsîyâ yayıkda ayran oldı hep
*
Şitânun ortasına irmedi kömür bitdi
Soğuk edâlara bir dalya kardur bâ’is
Gelmedin bu kara kış kar ile yağmur yağdı 
Hânemün her tarafı akdı tavanum diyerek
Hen heva yağmurlı vü yollar çamur
Ördeğe döndüm ne siyâset bana
İbrahim Tırsî