Etiket arşivi Yaman Dede

ileŞiir Antolojim

Resim Arkası

Mahvolur bir gün vücûdum, nur-i çeşmim söner,
Mahvolur ekdâr-ı dil, mâdûm olur âlam-ı can.
İntifa bulmak bilir mi şule-i hıbb-ü vedad,
Perde-i zulmetle mestur olsa zîr-ü asuman.
Resm-i hüzn-âlûduma atfeyle gâhi bir nazar,
Muhterik bir kalbi yâd et, rûh-i zârı şadman.

Yaman Dede

(Yaman Dede’nin 20-21 yaşlarında resminin arkasına yazmış olduğı şiirdir.)

ileŞiir Antolojim

Yâd-ı Sabâvet

Handân ki çeşm-i giryenâkim,
Bir sur idi her zamanım evvel.
Mahvolsa da arz yoktu bâk’im.
Pürnur idi asumanım evvel.

Günler geçer ıstırap içinde,
Ten mahvolur ah-u zar içinde,
Mes’ut görünen azap içinde,
Rahat nerede, mezar içinde…

Yaman Dede

(Yaman Dede’nin 15-16 yaşlarında yazdığı şiir.)

ileŞiir Antolojim

Gazel

Hâl-i sekrim zâil olmaz, târumâr olsam da ben,
Neşvedârım, gussa bilmem, dâğzâr olsam da ben.

Âlemi bir noktadan fark etmem asla fariğim.
Gözlerim dünyayı görmez pürhasr olsam da ben.

Her taraftan derd-ü mihnet savlet eyler sineme,
İştika etmem elemden eşkbar olsam da ben.

Sen mi meyden, bâde mi benden harap olmuş, nedir;
Bir harab –ender– harabım şehriyar olsam da ben.

Kabrimin topraklarında bûy-ı müskir yükselir;
Bitse ömrüm, dursa kalbim, hâksâr olsam da ben…

Yaman Dede

(Yaman Dede’nin 55 yaşlarında yazmış olduğu şiir.)

Kaynakça: İki Mevlevî Remiz Dede – Yaman Dede
Muhsin İlyas Subaşı s.185-189 Nesil Yayınları