Etiket arşivi Erzurumlu İbrahim Hakkı

ileŞiir Antolojim

Tefvizname

Tevfizname-1

Bir işi murad itme
Olduysa inad itme
Hak’tandır o, reddetme
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma
İncitme, gönül yıkma
Sen, nefsine yan çıkma
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Tevfizname-2

Gönlün Hakk’a perg eyle
Takdirini derk eyle
Tedbirini terk eyle
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Hoş sabr-ı cemilimdir
Takdir-i kefilimdir
Allah ki vekilimdir
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Her dilde anın adı
Her canda anın yadı
Her kuladır imdadı
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Naçar olacak yerde
Nagâh açar ol perde
Dermân eder ol derde
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Az ye az uyu, az iç
Ten mezbelesinden geç
Dil gülşenine göç
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Geçmişle geri kalma
Müstakbele hem dalma
Hâl ile dahi olma
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Her dem, anı fikr eyle
Zirekliği koy şöyle
Hayranlığı bul söyle
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Gel hayrete dar bir yol
Kendin unut, anı bul
Koy gafleti, hazır ol
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Her sözde nasihat var
Her şeyde zinet var
Her işte ganimet var
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Her söyleyeni dinle
Ol söyledeni anla
Hem eyle kabul-i canla
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Vallahi güzel etmiş
Billlahi güzel etmiş
Allah görelim n’etmiş
Ne itmişse güzel etmiş

Tevfizname-3

Hak, şerleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler
Ârif anı seyr eyler
Allah görelim n’eyler
Neylerse güzel eyler

Sen, Hakk’a tevekkül kıl
Teslim ol ve rahat bul
Her işine razı ol
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Deme şu niçün şöyle
Yerindedir ol öyle
Bak sonuna, seyr eyle
Allah görelim neyler
N’eylerse güzel eyler

Sen adli zulüm sanma
Teslim ol, oda yanma
Sabr eyle sen, usanma
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Hakk’ın olacak işler
Boşdur gâm ü teşvişler
Ol hikmetini işler
Allah görelim n’eyler
N’eylerse güzel eyler

Erzurumlu İbrahim Hakkı