Etiket arşivi Rene Char

ileŞiir Antolojim

Yaşasın O

(Bu ülke ancak usun bir dileği,
bir karşı-gömüttür)

Benim ülkemde, ilkbaharın tatlı belirtileri ve üstü başı dökük kuşlar yeğ tutulur uzak amaçlara.
Bir mumun yanıbaşında tansökümünü bekler gerçek.
Pencere camı savsaklanır. Ne önemi var dikkatli biri için.
Benim ülkemde, sorguya çekilmez yürek çarpıntısı içinde olan kişi.
Devrilen kayık üstünde kötücül gölge dolaşmaz.
Yarım ağızla verilen selam bilinmez benim ülkemde.
Fazlasıyla ödenecek bir şey ödünç alınır ancak.
Ağaçlarda yapraklar, çok yapraklar olur benim ülkemde.
Meyve vermemekte özgürdür dallar.
Yengin kişinin iyi niyetine inanılmaz.
Teşekkür edilir, benim ülkemde.

Rene Char
Fransızca’dan Çeviren : Tahsin Saraç

ileŞiir Antolojim

Sarı Asma Kuşu

Girdi şafak ülkesine sarı asma kuşu.
Dürdü türküsü geceyi.
Bitti artık her şey.

René Char

ileŞiir Antolojim

Biçimsel Paylaşım

I
İmgelem yetisi, arzunun sihirli ve yıkıcı güçlerinden yararlanarak, eksik kalmış
birçok kişiyi, tümüyle doyurucu bir varlık biçiminde geri gelmelerini elde etmek
için gerçeklikten dışarı atmaktan ibarettir.

III
Şair, ayrım gözetmeden bozgunu zafere, zaferi bozguna çevirir, O, yalnızca
göğün şiir kitabı üstüne titreyen doğumöncesi imparator.

V
Güvensizliğin sihirbazı şairin kendine edindiği doyumlarından başka bir şeyi
yoktur. Kül hep bitmemiştir.

X
Şiirin önceden kestirilenden ayrılmaz, ancak henüz biçimlenmemiş olması
yerinde olur.

XIII
Öfke ve gizem sırasıyla onu kendilerine çektiler ve eritip bitirdiler. Ardından
taşıranotundan can çekişmesini sona erdiren yıl geldi.

XVI
Şiir, her zaman biriyle evlidir.

XVIII
Yumuşat sabrını, Prensin anası. Ezilenin aslanını emzirdiğin gibi eskiden.

XXX
Şiir, arzu olarak kalmış arzuyla gerçekleştirilen aşktır.

XXXIV
Bilinmeyen bir varlık, belirsiz bir varlıktır, işe el koyarak iç sıkıntımızı ve
yükümüzü atardamar şafağına çevirebilir.
Şair, sağlığını her gün masumluk ve bilinç, aşk ve hiçlik arasına serer.

XXXIX
Şair, yerçekiminin eşiğinde, yolunu örümcek gibi gökyüzünde kurar.
Bir kısmı kendi içinde saklıyken başkalarına işitilemedik ve son derece
görünür kurnazlığının ışıkları içinde görünür.

XLV
Şair, fırlatan bir varlığın ve alıkoyan bir varlığın oluşumudur. Erkek
sevgiliden boşluğu, kadın sevgiliden ışığı ödünç alır. Bu biçimsel çift,
bu nöbetçi çift ona dokunaklı bir biçimde sesini verir.

XLIX
Şair, kanıtların her çöküşüne bir gelecek tufanıyla karşılık verir.

René Char

ileŞiir Antolojim

Dağınık Terim

Sen bağırdığında dünya susar: kendi dünyanla uzaklaşır.

Her zaman alamadığından daha fazlasını ver. Ve unut. Böyledir kutsal yol.

Dikeni çiçeğe çeviren, şimşeği köreltir.

Şimşeğin bir tek evi vardır, birçok patikası. Ev yükselir, patikalar kırıntısız.

Küçük yağmur yaprakları sevindirir ve geçip gider kendini adlandırmadan.

Yılanların mahkum ettiği köpekler olabilir ya da ne olduğumuzu susturabilirdik.

Akşam kurtulur çekiçten, insan yüreğine zincirlenmiş kalır.

Yer altındaki kuş, yeryüzündeki yasın şarkısını söyler.

Yalnız siz, çılgın yapraklar, siz doldurursunuz yaşamınızı.

Bir kitabın ölmeye geldiği bir plajı alevlendirmeye bir demet kibrit yeter.

Açıktaki ağaç yalnız. Rüzgarın kucaklaması ondan daha fazla yalnız.

Şimdiki zamanın kuşkusu ve sözünün hiç kazınmadığı uzakta kızıllığın
bu kör kayası olmasaydı, meraksız gerçek  kansız  kalırdı.  Her sözü
kendimize vaadederken, onu terkederek ilerliyoruz.

René Char
Çeviri: Aytekin Karaçoban