Tag: Neyzen Tevfik

Canan’a

Sevdalı akşamlar tekin değildir,Pek dolaşma gönül viranesindeGururlu güneşler boyun eğildir,Şaka yoktur aşkın efsânesinde. Çok mutlu yıldızlar çıktı çığırdan,Farkı yoktur âşıkların sağırdan,Önce dumanları başlar ağırdan,Bir cezbeyim aşkın pervânesinde. İhtimal vermezsin, hem inanmazsın,Ateşler sarmıştır, sen uyanmazsın,Mest olduktan sonra artık yanmazsınGönlüm gibi hikmet peymânesinde. Taptığın mihraplar çöker bir anda,Her şey olmuş bitmiş gibi meydandaTutuştu çırağlar, sevda devrandaYanıyorum sazın …

Devamını oku

Baktım Ağladım

Yâd-ı hayâl-i yar ileGülzâra baktım, ağladım,Andım şemim-i kâkülün,Ezhâra baktım, ağladım. Kalbim esir-i aşk-ı yâr,Gönlüm hevayı bî-karar,Eşkim misâl-i cuybar,Asâra baktım, ağladım. Hicrân ile dil oldu hun,Bahtım yaman, tali’ zebun,İkbali gördüm ser-nigunİdbâra baktım, ağladım. Müstekbelim olmuş hebâ,Hâlim belâ-ender belâ,Mâzideki bî-intihâ,A’sâra baktım, ağladım. Bir bî-kesim, bî-hânımân,Şimdi bana dağlar mekân,Feryâdıma ma’kes olanKühsâra baktım, ağladım. Kalb-i hazînim ye’s – pûş,Hemrazım …

Devamını oku

Hak olur pir-i mungan, sohbet-i hemdem de geçer

Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer,Ömr-i fani gibidir; gün de geçer, dem de geçer,Ram karar eyliyemez hande-i hurrem de geçer,Devr-i şadi de geçer, gussa-i matem de geçer,Gece gündüz yok olur an-ı dem adem de geçer. Bu tecelli-i hayat aşk ile büktü belimi,Çağlıyan göz yaşı mı, yoksa ki hicran seli mi?İnleyen saz-ı kazanın acaba …

Devamını oku

Sanma ciddiyyet ile sarf ederim san’atımı

Sanma ciddiyyet ile sarf ederim san’atımı,Ney elimde suyu durmuş kuru musluk gibidir.Bezm-i meyde süfehânın saza meftûn oluşu,Nazarımda su içen eşşeğe ıslık gibidir! Neyzen Tevfik

Sahne-i Ömrümden Nefs-i Emmareye Hitabım

Âlemin bağ-zârını sikeyim Sünbül ü verd ü nârını sikeyim Andelib-i nizârını sikeyim Hâsılı nev-baharını sikeyim ! Bana yoktur lüzumu gülşeninin, Şeb-i tarîk ü rûz-ı rûşeninin Ne gulâmının ne de zenninin Hepsinin tâ mezarını sikeyim ! Ağlamam ben, ben erkeğim erkek, Hayli güçtür bana cefâ etmek, Minnet etmem bu ömre de felek, Atını al, tımarını sikeyim …

Devamını oku

Gönlümün Zâviyesinden

Gönlümün zâviyesinden dedi bir pîr-i mugan,Gözünü yum, sağır ol, yut dilini, kes sesini!Bilenin ağzına önce sıçıyor kahpe felek,Sonra sille ile patlatıyor ensesini. Neyzen Tevfik

Değil mi?

Ulu Tanrı’m, akıl ermez sırrına,Binbir ismi hakda pinhân edersin.İçirirsin sabrın peymânesini,Hikmetini sonra âyân edersin. Gizlenirsin bir nüvenin içinde,Âdemin de şeytanın da cinin de,Her milletin ayrı ayrı dinindeŞirke, küfre, reybi bürhan edersin. Aşk olursun, gönlümüzü yakarsın,Leylâ olur karşımıza çıkarsın,Rakîb olur canımızı sıkarsın,Vuslatını bize hicran edersin. Bozuktur düzenin, olmazsın akort,Tavşana kaç dersin, tazıya aport,Haham, papaz, hoca ettikçe …

Devamını oku

Hayat üç buçuk ile dört arasındadır

Yaşam üzerine fazla geldiği zaman onu zorlama,Biraz duraksa..Neler olup bittiğine anlam verme !Mutlaka yanlış bir şey oldu..Düşüncelerin ile dileklerin aynı orantıda değildi,Ve varlığın ile buluşamadı.Sorun yok, sadece bekle..Güneş doğacaktır.Rüzgar esecek ve yağmur yağacaktır.Zorlamaya gerek yoktur, olması gereken kendiliğinden olur !İzlemeye devam et..Şahitlik güzeldir, hem olayın dışındasındır hem de içinde.Zorlamaya gerek yoktur, olması gereken kendiliğinden olur..“Hayat …

Devamını oku

Hamam Sefası

Bir gün Neyzen arkadaşı çaycı Hacı ile İbrahim Paşa Hamamına gitmişlerdi. Keyif bu ya, hamamda âlem yapma arzusuna kapıldılar. Yani hamamda rakı içmek, birkaç gün ardı ardına demlenmek istediler. İki dost ufak bir damacanaya o devrin çok meşhur rakılarından olan ve Büyükada’daki manastırda bir papazin çektiği rakıdan– ki o yıllarda buna “papazın düzü” derlerdi– doldurttular. …

Devamını oku

Dudağında Yangın Varmış Dediler

Dudağında yangın varmış dediler,Tâ ezelden yayan koşarak geldim.Alev yanaklara sarmış dediler,Sevda seli oldum, taşarak geldim. Kapılmışım aşk oduna bir kere,Katlanırım her bir cefaya, cevreUğraya uğraya devirden devreBütün kâinatı aşarak geldim. Yapmak, yıkmak senin bu gamlı ömrü,Ben gönlümü sana verdim götürü.Sana meftûn olduğumdan ötürüSarhoş oldum Neyzen, coşarak geldim. 1937 Neyzen Tevfik