Tag: Yunus Emre

Sabâhın sinlere vardum gördüm cümle ölmiş yatur

Sabâhın sinlere vardum gördüm cümle ölmiş yatur Her biri bî-çâre olup ‘ömrin yavı kılmış yatur Vardum bunlarun katına bakdum ecel heybetineNiçe yigit murâdına irememiş ölmiş yatur Yimiş kurd kuş bunı keler niçelerün bagrın delerŞol ufacık nâ-resteler gül gibice solmış yatur Topraga düşmiş tenleri Hakk’a ulaşmış cânlarıGörmez misin sen bunları nevbet bize gelmiş yatur Esilmiş incü …

Devamını oku

Kalanlara Selam Olsun

Bu dünyadan gider oldukKalanlara selam olsunBizim için hayır duaKılanlara selam olsun Ecel büke belimiziSöyletmeye dilimiziHasta iken halimiziSoranlara selam olsun Tenim ortaya açılaYakasız gömlek biçileBizi bir asan vechileYuyanlara selam olsun Azrail alır canımızKurur damarda kanımızYuyacağın kefenimizSaranlara selam olsun Sala verile kasdımızaGider olduk dostumuzaNamaz için üstümüzeDuranlara selam olsun Dünyaya gelenler giderHergiz gelmez yola giderBizim halimizden haberSoranlara selam …

Devamını oku

geldi geçti ömrüm benim

Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibiHele bana şöyle geldi şol göz yumup açmış gibi İşbu söze Hak tanıktır bu can gövdeye konukturBir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi Miskin âdem oğlanını benzetmişler ekinciyeKimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özümYiğit iken ölenlere …

Devamını oku

İy beni ‘ayıblayan gel beni ‘ışkdan kurtar

1 İy beni ‘ayıblayan gel beni ‘ışkdan kurtarGer elünden gelmezse söyleme fâsid haber 2 ‘Âşıklarun ahvâli ma’şûk katında biterSözün var ana söyle benüm elümde ne var 3 Dost yüzinden nikâbı her kim giderdiyiseHicâb kalmadı ana ayruk ne hayr u ne şer 4 Hîç kimesne kendüden hâlden hâle gelmedi‘Âşıklarun cânına ma’şûka urur minkâr 5 Kim ki …

Devamını oku

Dîn ü millet sorarısan ‘âşıklara dîn ne hâcet

1 Dîn ü millet sorarısan ‘âşıklara dîn ne hâcet‘Âşık kişi harâb olur âşık bilmez dîn diyânet 2 ‘Âşıklarun gönli gözi ma’şûkın isteyü giderAyruk sûretde ne kalur kim kılısar zühd ü tâ’at 3 Tâ‘at kılan uçmagıçün dîn tutmayan Tamu içünOl ikiden fârig olur neye benzer bu işâret 4 Her kim dostı severise dostdan yana gitmek gerekİşi …

Devamını oku

Bir Molla Kasım gelir

Ben dervişim diyeneBir ün edesim gelirTanıyuban şimdidenVarup yetesim gelir Sırat kıldan incedirKılıçtan keskincedirVarıp anın üstüneEvler yapasım gelir Altında gayya vardırİçi nâr ile pürdürVarıp ol gölgelikteBiraz yatasım gelir Ta’n eylemen hocalarHatırınız hoş olsunVaruban ol tamu’daBiraz yanasım gelir Ben günahımca yanamRahmet suyunda yunamİki kanat takınamBiraz uçasım gelir Andan Cennet’e varamHak’kı Cennet’te göremHûri ile gılmanıBir bir koçasım gelir …

Devamını oku

Şathiye

Çıktım erik dalına anda yedim üzümüBostan ıssı kakıyıp der ne yersin kozumu Kerpiç koydum kazana poyraz ile kaynattımNedir deyip sorana bandım verdim özünü İplik verdim çulhaya sarıp yumak etmemişBecit becit ısmarlar gelsin alsın bezini Bir serçenin kanadın kırk kağnıya yüklettimÇifti dahi çekmedi şöyle kaldı kazını Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yereYalan değil gerçektir ben …

Devamını oku

Canlar canını buldum bu canım yağma olsun

Canlar canını buldum bu canım yağma olsunAssı ziyandan geçtim dükkanım yağma olsun Ben benliğimden geçtim gözüm hicabın açtımDost vaslına eriştim günahım yağma olsun İkilikten usandım birlik hanına kandımDerdi şarabın içtim dermanım yağma olsun Varlık çün sefer kıldı dost andan bize geldiViran gönül nur doldu cihanım yağma olsun Geçtim bitmez sağınçtan usandım yaz u kıştanBostanlar başın …

Devamını oku

Ah Nideyim Ömrüm Seni

Yok yere geçirdim günü, ah nideyim ömrüm seniSeninle olmadım gani, ah nideyim ömrüm seni Geldim ve geçtim bilmedim, ağlayıp güssa yemedimSenden ayrılam demedim, ah nideyim ömrüm seni Hayrım şerim yazılacak, ömrüm ipi üzülecekSuret benden bozulacak, ah nideyim ömrüm seni Gidip geri gelmeyesin, gelip beni bulmayasınBu benliğe sermayesin, ah nideyim ömrüm seni Hani sana güvendiğim, güveniben …

Devamını oku

Birgün

Vaktinize hazır olun,Ecel varır gelir BirgünEmanettir kuşa canınSahib vardır alır birgün Nice bin kerre kaçarsınyedi deryalar geçersinpervaz vuruban kaçarsınEcel seni bulur birgün iş bu meclie gelmeyenanıp nasihat almayaneliften bayı bilmeyenokur kişi olur birgün tutmaz olur tutan ellerçürür şu söyleyen dillersevip kazandıgın mallarvarislere kalır birgün Yunus sözün bunu söyleraşkın Deryasını boylarŞu yüce köşkler saraylarViran olur kalır …

Devamını oku