Etiket arşivi: Enderunlu Vasıf

Ne beyân-ı hâle cür’et ne figâna tâkatım var

Ne beyân-ı hâle cür’et, ne figâna tâkatım var.Ne recâ-yı vasla gayret, ne firâka kudretim var. Yanayım mı hasretinden geçeyim mi ülfetinden Hele derd ü firkâtinden sana bin şikâyetim var Nice etmem âh ü efgân beni yâre geçti yârân Nigeh etmez … Okumaya devam et

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Dünyede Pertev-i hoş-gû gibi şâir olmaz

Ne dem ol gözleri mestâne gelür hâtırımaİbtidâ sunduğu peymâne gelür hatırıma Dest-i çevrinde nice yıllar o kaşı yayın Çekdiğim çille-i merdâne gelür hatırıma Bir mesel söyler o şuhu sararım fikri ile Günde yüz bin kadar efsâne gelür hatırıma Beni sevmez … Okumaya devam et

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Cevâb nâme-i pesendîde-eser ez dehân-ı duhter-i zîbende-güher

TAHMÎS (Cevâb nâme-i pesendîde-eserez dehân-ı duhter-i zîbende-güher) (Kızın anneye verdiği cevap) Pend eyler ise bir daha ağaca sarayımYanmış odunla başını gözünü yarayımBaşlı başıma ben dahi bir iş başarayımBir âşinâya yalvarayım sonra varayımOn beş yaşında kendime bir oynaş arayım Çıkrık misâl … Okumaya devam et

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Tahmîs bâ-ıstılâhat-ı zenân der vâdî-i nush ü pend ez dehân-ı vâlide

TAHMÎS (Tahmîs bâ-ıstılâhat-ı zenân dervâdî-i nush ü pend ez dehân-ı vâlide) (Bir annenin kızına öğütleri) Kız dinle nush ü pendimi kavline sâdık olGönle rızâ-yı kaynanayı kul halâyık olKim der sana ki bir çamura var bulaşık olNe kesret ile zâhide ne … Okumaya devam et

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Her bir merâm yâra tamâm söylenilmiyor

Her bir merâm yâra tamâm söylenilmiyorOlmazsa yâr âşıka râm söylenilmiyor Muhtâc bûs-ı lâ‘line yârın recâ-yı vaslMest olmadıkça asl-ı merâm söylenilmiyor Tenhâda bulsam ol perî-zâdı telâşdanLüknet gelip zebâna kelâm söylenilmiyor Dahl etme bana derd-i dilin söylemez deyüÂşık ne yapsın âh a … Okumaya devam et

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | 1 Yorum