Etiket arşivi: Cenap Şahabettin

Elhân-ı Şita

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuşEşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar                                          Gibi karGeçen eyyâm-ı nevbaharı arar…Ey kulûbün sürûd-i şeydâsuEy … Okumaya devam et

Kar Şiirleri, Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Riyâh-ı Leyâl

Ey gizli kebuterlerin âheste sürûdu  Ey mirvaha-i lâne-i mürgân    Ey bâd-ı hırâmânÂfâka inince gecenin sütre-i dûdu  Başlarsın ufuktan seyelâna    Bâlîn-i cihâna!Ol dem ki olur, ey tarab-âmûz-ı hayâlât,  Bir nây-ı zümürrüd gibi nâlân    Destinde nihâlân…Ol dem ki olur … Okumaya devam et

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

الحان شتا

،بر بیاض لرزه، بر دومانلی اوچوش اشینی غا‍ءب ایله ین بر قوش گبی قار .گچن ایام نوبهاری آرار ،ای قلوبڭ سرود شیداسی ای كبوترلرڭ نشیدهلری :او بهارڭ بو اشته فرداسی  قاپله دی بر درین سكوته یری قارلر .كه خموشانه دمبدم … Okumaya devam et

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Şair

Elem-i mâteminden ayrılamamMâtemin en azîz hissimdir!Seni yok unutmam artık benSevdiğim şimdi hicr ü ye’simdir. Cenap Şahabettin

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Benim Kalbim

Bir civan bir siyâh meşcereninEn karanlık yerinde yatmıştı;Başını bir garîb şeb-pereninZıll-ı şeb-rengine uzatmıştı. Nevhalar, giryeler, şikâyetlerAna olmuştu câme-hâb-ı huzûr.Bir müebbed şeb-i siyeh-peykerAnı etmişti ser-girân-ı fütur!.. Gönlü ağlardı gülse çeşmânı;Gözüne yaş gelirdi güldükçe;İncinirdi hayâl-i giryânıGözünün yaşları döküldükçe. Rû-yı zerdindeki uçukluktanMütehâşî olurdu … Okumaya devam et

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Temâşâ-yı Hazân

Gel bugün de, sükût ile güzelim,İhtizâr-ı hazanı seyredelim: Ey benim, ey hazan-lika güzelim.Bir dimagî vedad u ref’etleKalalım ser-be-scr tabîatle; Elem-i arza iştirak edelim;Mevsimin kâinat-ı ye’sindeOlalım biz de bir gam-ı zinde… Bu soluk mevsim-i küdûrettenDağılır bir veda-ı bî-kelimât.Pek hayalî, rakîk bir … Okumaya devam et

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Makdem-i Yâr

Pervâne-i zerrin gibi her zühre-i zerrinTitrerdi zümürrüd-geh-i lerzân-ı çemendeÇağlardı leb-i sîm-i hıyâbân-ı semendeBir çeşme-i billûr ile bir cûy-i bilûrin Düşmüştü siyeh berg-i şebe şebnem-i sîmînŞebnem gibi titrerdi kamer leyl üzerindeBir şeb-pere-i hutfe bir âhû-yı çerendeVermişti bu nüzhet-gehe bir vahşet-i nermîn … Okumaya devam et

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Elhân-ı Hazân

Hâl-i bî-reng-i ihtizârındaSonbahârın bu solgun elvâhıRa’şe-dâr etti kalb-i eşbâhıKuru yaprakların kenârında! Ey tuyûrun sehâb-ı seyyâhı,Bâd-ı zarın cenâh-ı zârındaSen uçarken, bütün civârındaSoluyor kâinâtın ervahı. Bu zaman hissi iştidâd eyler.Her gönül kendi gizli derdinde:Gel… gel ey yâr-ı dem’a-rîz-i keder! Ey gül-i nev-bahârî-i … Okumaya devam et

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Don Juan

Ey benim münhezim fütâdelerim,Sevdiniz hep sevilmeden beni siz;Yanmak isterdi göğsünüzde serimAteşimden kül oldu âteşiniz. Dönerek mâzi-yi mükevkebimeNe zaman etmek istesem sizi yâdGetirir hâtırâtınız lebimeGizli bir lezzet-i türâb ü remâd. Sanki âvâre bir güneştim benHer su üstünde in’ikâs ettim:Dîdeler parladı hayâlimdenKimseden … Okumaya devam et

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Unutmalıyım

Uyuyor haste-yi sitem kalbim,Rahm et ey yâdigâr uyandırma;Uyusun iştiyâk-ı rmıztaribimEy tahassür, dokunma hâtırıma! Kizb-i sevdayı sermedî sandık,İkimiz de bugün peşîmânız;İkimiz bir seraba aldandık,Ayrı hislerle gerçi nâlânız. Şimdi ru’yâ-yı buseden çıktık:Seni ey hüsn-i bî-vefâ artıkAğlaya ağlaya unutmalıyım. Nazm edip ninniler enînimdenZahm-ı … Okumaya devam et

Şiir, Türk Şiiri kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın