Eski Yaram Tazelendi

Eski yârem var idi yürekde açıldı yine
Yer yüzüne kanlı yaşım yine saçıldı yine

Yüreğimin şerha şerha yâreleri bitmedi
Noldu yine n’oldu yine yâre açıldı yine

Yine ayın yenisidir deliliğim depreşir
‘Akl u fikrim konağından yine içildi yine

Tevbe vermişdi ki zâhid ‘aşk şarâbın içmeyem
Sındı tevbem dolu dolu yine içildi yine

Dediler idi bana kim ‘aşk kitâbın okuma
Fala bakayım dedim ol safha açıldı yine

Terziye ısmarladım Rûmîye zâhid donu biç
Tutmadı sözümü ‘âşık donu biçildi yine

Eşrefoğlu Rûmî

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.