Bir hasîrüm yoğ iken külbe-i ahzânumda

ileŞiir Antolojim

Bir hasîrüm yoğ iken külbe-i ahzânumda

Bir hasîrüm yoğ iken külbe-i ahzânumda
Bûriyâ nakşı görinür ten-i ‘üryânumda

Sâyemi ben başuma ben gün doğacağın bilürin
Başa ol gün mi doğar sâye görem yanumda

Merdüm-i dîde ciger gûşelerini néce bir
Götürem kendü yetîmüm gibi dâmânumda

Yédügüm ayru géderken seg-i kûyuñla benüm
Görmedüm nân u nemek hakkını yârânumda

Baña ol nâme-i a‘mâl yeter ÂHÎ kim
Yâr hattıyla ğazeller ola dîvânumda

Ahi

Yazar hakkında

Şiir Antolojim administrator