Gazel

ileŞiir Antolojim

Gazel

Hâl-i sekrim zâil olmaz, târumâr olsam da ben,
Neşvedârım, gussa bilmem, dâğzâr olsam da ben.

Âlemi bir noktadan fark etmem asla fariğim.
Gözlerim dünyayı görmez pürhasr olsam da ben.

Her taraftan derd-ü mihnet savlet eyler sineme,
İştika etmem elemden eşkbar olsam da ben.

Sen mi meyden, bâde mi benden harap olmuş, nedir;
Bir harab –ender– harabım şehriyar olsam da ben.

Kabrimin topraklarında bûy-ı müskir yükselir;
Bitse ömrüm, dursa kalbim, hâksâr olsam da ben…

Yaman Dede

(Yaman Dede’nin 55 yaşlarında yazmış olduğu şiir.)

Kaynakça: İki Mevlevî Remiz Dede – Yaman Dede
Muhsin İlyas Subaşı s.185-189 Nesil Yayınları

Yazar hakkında

Şiir Antolojim administrator