Şirazlı Şeyh Sadî

Kendinden geçmiş bir sarhoş, yol üzerine uzanmış yatıyordu. Bir âbid, yanından geçerken ona nefret ve hakaretle baktı. Sarhoş, başını kaldırarak şu mealdeki ayet-i kerîmeyi okudu: “Rahman’ın kulları, bir günahkârın yanından geçerken müsamaha ile geçerler.”

Beyit:
Suçluyu eyleme teşhîr, hâlim ol, setr et
Ey benim zenbimi takbîh eden insan, geç git!

Kıta
Ne için yüz çevirirsin sûfî!
Ehl-i isyâna mürüvvet ile bak
Ben cevân-merd değilim, sen ol da
Güzer et haydi, cevân-merd olarak

Şirazlı Şeyh Sadî
Gül Suyu Gülistan Tercümesi
Kurtuba Kitap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.