Pâdişâh-ı ‘aşkam u dil defter u dîvân bana

ileŞiir Antolojim

Pâdişâh-ı ‘aşkam u dil defter u dîvân bana

Pâdişâh-ı ‘aşkam u dil defter u dîvân bana
Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter ‘unvân bana.

İnlerem tanbûr-veş bagrum delindi ney gibi
Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicran bana.

Buseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile
Yarım ağız buse ikrar eylese yârum bana.

Öldürür gerçi ki gamzen ‘âşıka virmez amân
Leblerün Îsî-nefes her lahza virür cân bana.

Yanayum pervâne veş şem’-i cemâli nûrına
Şem’-i hüsne çün Muhibbi didi dilber yan bana.

Muhibbî
(Kanuni Sultan Süleyman)

Yazar hakkında

Şiir Antolojim administrator