Gazel

Sen vâr iken ey dost banâ yâar gerekmez
Cevrin çekeyim gayri vefâdâr gerekmez

Cevrin de vefâdır bana derdin de vefâdır
Bîmar dile bir dahi tîmar gerekmez

Cânâ bu cihan içre vefâdâr sanemler
Her kûşede gerçi nicesî vâr gerekmez

Kûyunda senin dâima uryan olayım tek
Cennete banâ hulle ü destâr gerekmez

Mest-i mey-i aşk ol, yürü âlemde ki Mihrî
Pes rind-i harâbât olana âr gerekmez

Mihrî Hatûn