Yokmuş bir aha ey gül-i rana tahammülün

ileŞiir Antolojim

Yokmuş bir aha ey gül-i rana tahammülün

Yokmuş bir aha ey gül-i rana tahammülün 
Bağrın ne yaktın ateş- hasretle bülbülün 

Yek-rengdir zeban-ı hakikatte hüsn-ü aşk 
Bang-i hezar şu’lesidir ateş-i gülün 

Duzah-nişin-i ateş-i fakr olduğun kalur 
Ey ahiret-harab tehidir tevekülün 

Tekrarlarla şüpheleri daniş anlama 
Gel arif ol ki ma’rifet olsun tecahülün 

Merdanelik asaleti meydanda bellidir 
Hayber günü babasını kim sordu Düldül’ün 

Galib maarifin de sefası değer veli 
Canan vasfıdır hele aslı tegazzülün

Şeyh Galip

Yazar hakkında

Şiir Antolojim administrator