Uzak Gözler

uzak gözler! Siz kuşlardınız
ve sanki hüzün hazineleri

sustunuz, en son ölümdenberi
durdunuz,
………………ve nedenleri
bir kabuk gibi taşıyaraktan
ilerleyen kehribar bir kurdun
içinden o derin sonuca doğru
bir gizemden daha yakut,
………………daha elmas
taşlarıyla … uzak gözler!
ve acı sürüleri …

uzak gözler! siz kuşlardınız
ya da kuş eğretilemeleri …
oysa bir düzyazıya benziyordunuz
………………ve gelenleri
bir bir tuttunuz: yalvacını
bir fırtınanın; ölümün
ilkyazıydı, üstünden
sekerek gül izlerinin
geldiniz … uzak gözler!
siz! güz melekleri …

uzak gözler! siz kuşlardınız
ve sanki hüzün hazineleri

Hilmi Yavuz