Solmuş Çiçekler

ileŞiir Antolojim

Solmuş Çiçekler

Nesi var sanki şu dehrin eleminden başka
Nesi var kahr u azâb ü siteminden başka

Yâri cânım diye pür-rahm ü vefâ sandığımın
Görmedim lûtfunu va’d-i kereminden başka

Rû-nümâ olmadı âyîne-i pür jeng-i hayât
Bana bahtım ile te’sîr-i gamından başka

Neşve-dâr olmadı gönlüm feleğin bezminde
Kalmadı çekmediğim câm-ı Ceminden başka

Dilberimle şu cihân bağını gördüm geçtim
Sevmedim bir çiçeği gonce feminden başka

Duymaz oldum bu tarab-gâh-ı emelde bir ses
Kırılan saz-ı dilin son negamından başka

Beni peyrevliğe teşvik iden olmaz Leylâ
O sühan-sâz-ı Nazîf’in kaleminden başka

Leylâ Hanım

Yazar hakkında

Şiir Antolojim administrator