Parıltı

Âteş gibi bir nehir akıyordu
Rûhumla o ruhun arasından
Bahsetti derinden ona halim
Aşkın bu unutulmaz yarasından.

Vurdukça bu nehrin ona aksi
Kaçtım o bakıştan, o dudaktan
Baktım ona sessizce uzaktan
Vurdukça bu aşkın ona aksi…

Ahmet Haşim