Mektup

Bir mektup getirdiler.

Açtım. 
Rüzgâr esti…

Kito