“Lâ ilâhe illallah kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın?”