gömleğinin düğmesini açacak olsa gülsuyu kokar

ileŞiir Antolojim

gömleğinin düğmesini açacak olsa gülsuyu kokar

Saba ki dest ura ol zülfe müşg-ü nab kokar
Açarsa ukde-i pirahenin gülab kokar

Ne berk-i güldür o leb çiğnesem şeker sanırım
Ne goncedir o dehen koklasam şarap kokar

Aceb ne bezmde şebzindedar-ı sohbet idin
Henüz nergis-i mestinde buy-i hab kokar

Seni meğer ki gülefsun-u naz terletmiş
Ki sib-i gabgabın ey gonceleb gülab kokar

Nedim sen yine ma’ni-şigaflıkta mısın
Ki nevk-i tiğ-i kalem hun-u intihab kokar

Nedim

Yazar hakkında

Şiir Antolojim administrator