Bir kez gönül yıkdunısa bu kıldugun namâz degül

ileŞiir Antolojim

Bir kez gönül yıkdunısa bu kıldugun namâz degül

Bir kez gönül yıkdunısa bu kıldugun namâz degül
Yitmiş iki millet dahı elin yüzin yumaz degül

Erenler gelüp geçdiler dünyâyı koyup göçdiler
Havâya agup uçdılar bular hümâdur kaz degül

Cân odur kim Hak’a ire ayak odur yola gire
Er oldur alçakda tura yüksekden bakan göz degül

Münkir ile müdde’îyi sayma buçuga koyanı
Git ahûra tak buları her kim (ki) ‘âşık-bâz degül

Togrı yola gitdünise er etegin tutdunısa
Bir hayır da itdünise birine bindür az degül

Yunus Emre

Yazar hakkında

Şiir Antolojim administrator