BİR AN İÇİN … O AN DA …

Ne var gözlerinde
Daldın gene …
Bir aşk şarkısında
geçmiş günlere
yandın gene …
Gözlerin ağlamaklı,
başın önüne eğik,
cigara dudağında gene …
çekiyorsun derin derin.
Söyle nedir seni üzen?
Söyle …
Bak ellerin düştü iki yanına
gönlün yorgun şimdi.
Bir şeyler anlatıyor çehren
geçmişten …
Yorgun bir edayla için
gelecekte bir şeyler var diyor sana.
Bakma.
Bakma bana …
bakma, güleceksin …
Güleceksin bana
Seni niçin izlediğimi soracaksın sonra.
Bilemezsin
Bilemezsin AHMET’im
GARDAŞLIK diyeceğim sana!