Bîmaram ey ecel, bu gece bekle yânım al

ileŞiir Antolojim

Bîmaram ey ecel, bu gece bekle yânım al

Bîmaram ey ecel, bu gece bekle yânım al

Rûz-i firak-i dilberi gösterme cânım al

 

Âl ile gönlün almağ içün cümle âlemin

Geymiş zerafet ile o gonce dehânım al

 

Ol kaşları kemâna ilet bir nişânımı 

Ey murg-ı kûy-i yâr ölücek üstühanım al
 
 

Taşlıcalı Yahya Bey

Yazar hakkında

Şiir Antolojim administrator