یاغمور

ileŞiir Antolojim

یاغمور

كوچوك، مطرد، محترز ضربه لر
قفسلرده، جاملرده پرا‍هتزاز
اولور دمبدم نوحه گر، نغمه ساز
قفسلرده، جاملرده پرا‍هتزاز
…كوچوك، مطرد، محترز ضربه لر


،سوقاقلرده سیلابه لر آغله شر
افق یاقلاشر، یاقلاشر، یاقلاشر؛


بولوتلر قاراردقجه ذراته بر
آغیر، محتضر دالغه لنمق كلیر؛ 

،بورور بر صوغوق گولگه اطرافی هپ
.نمایان اولور گوندوزڭ نصف شب


سونر شیمدی، منظور اولوركن دمین
.هیولاءسی قارشمده بر عالمڭ


آچیلمز نه بر یوز، نه بر پنجره؛
.باقیلدقجه وحشت چوكر یرلره


،كچر بوش سوقاقدن، خیالت گیبی 
شتابان و پوشیده سر بر صبی؛

،او دم لیل یادمده، صولغون، تباه
.سورور بر قادین بر ردای سیاه


! – ساچاقلرده قوشلر – حزیندر بو پك
.صوسارلر، اوزاقدن اولور بر كوپك


،اوتر گوش روحمده بوش بر انین
:بوغوق بر تضاد سكون و طنین


…كوچوك، پرهوس، گوهرین قطره لر
سوقاقلرده، داملرده پراهتزاز
اولور متصل نوحه گر، نغمه ساز
سوقاقلرده، داملرده پراهتزاز
…كوچوك، پرهوس، گوهرین قطره لر

توفیق فكرت


Yazar hakkında

Şiir Antolojim administrator