مردیون

ileŞiir Antolojim

مردیون

،آغیر، آغیر چیقه جقسڭ بو مردیونلردن
،اتكلرڭده گونش رنگی بر ییغین یاپراق
…و بر زمان باقاجقسڭ سمایه آغلایه رق


،صولر صاراردی… یوزڭ پرده پرده صولمقده
…قیزیل هوالری سیر ایت كه آقشام اولمقده


،اگیلمش ارضه، متصل قانار گللر
،دورور علو گبی داللرده قانلی بلبللر
صولرمی یاندی؟ نه دن طونجه بڭزیور مرمر؟


،بو بر لسان خفیدر كه روحه دولمقده
…قیزیل هوالری سیر ایت كه آقشام اولمقده


احمد هاشم

Yazar hakkında

Şiir Antolojim administrator