الحان شتا

ileŞiir Antolojim

الحان شتا

،بر بیاض لرزه، بر دومانلی اوچوش
اشینی غا‍ءب ایله ین بر قوش گبی قار
.گچن ایام نوبهاری آرار

،ای قلوبڭ سرود شیداسی
ای كبوترلرڭ نشیدهلری
:او بهارڭ بو اشته فرداسی 
قاپله دی بر درین سكوته یری قارلر
.كه خموشانه دمبدم آغلر

ای اوچاركن دوشوب اولن كلبك
بر بیاز ریشه جناح ملك گبی قار
سنی صولغون حدیقه لرده آرار.

سن آچاركن چیچكلر اوستونده
،اوفه جیق بر چیچكلی یلپازه
،نعشن استونده شیمدی، ای مرده
باشله دی پرچه پرچه پروازه گارلر
.كه سماءدن دوشر دوشر آغلر

اوچدیڭز، گیتدیڭز سز ای قوشلر؛
كوچوجوك، سرسفید بایقوشلر گبی قار
.سزی داللرده، لانه لرده آرار

،گیتدڭز، گیتدڭز ای مرغان،
.شیمدی بوش قالدی سرتسر یووالر
یووالرده – یتیم بی افغان! –
صون قالان ماءی تویلری قووالر قارلر
كه حواده اوچار اوچار آغلارجناب شهاب الدین

Kaynak: http://bakmaklar.blogspot.com.tr/

Yazar hakkında

Şiir Antolojim administrator