Hüzün Jpg.

Biter, yolcusu olan her yolculuk biter.

Şehir bir kez sarsılır, sonra artçılar peşi sıra

Kalp hatları kırılmıştır mutlak, aşk yolunmuştur

Kaçak bir bilet olarak dolaşır ününüz karaborsada
Sonra bildik masallara karışır, çocuklar uykusunda

Küçük aşklar 35’liktir tükenir hemen
Midesini ağzında taşır acemi sarhoşlar

Gölgedir, size bütün aşklardan kalan
Biter, aşk da biter, âşıkları varsa

Bir ter, bir ter

Oğuzhan Akay