Tag: Hafız-ı Şirazi

Gidiyor Gönül Elden

Gidiyor gönül elden yardım edin ey gönül sahipleri Allah aşkına!Yazık, yazık aman çıkacak gizli dert açığa! Masaldır, hikayedir on günlük sevgisi feleğin,İyiliği fırsat bil dostlara ey sevgili. Karaya oturmuş gemimiz, es ey uygun rüzgar,Ola ki görürüz yine sevgilinin yüzünü Gül ve şarap meclisinde gül, tatlı öttü dün gece bülbül:Getirin sabah şarabını, uyanın ey sarhoşlar. Ey …

Devamını oku

Sâkî

Döndür kadehi ey sâkî, sun bana ve meclistekilere;Çünkü aşk kolay göründü önceleri, ancak zorluklar çıktı sonradan. Seher yeli bir misk kokusu almak ümidiyle sevgilinin zülfünü açınca,Saçların kıvrımlarından ne kanlara boyandı yürekler?! Pîr-i muğân, sana seccadeyi şaraba boya derse, dediğini yap.Çünkü yolcu/sâlik konakların yolunu yordamını bilir. Sevgilinin konağında, nasıl dinlenebilir, nasıl eğlenilebilirim?“Yükleri bağlayın” diye feryat edip durmakta …

Devamını oku

Üzülme

Döner yine Kenân’a kaybolan Yûsuf, üzülmeÜzüntüler kulübesi gül bahçesi olur bir gün, üzülme İyileşir durumun ey gam çeken gönül kaygılanmaGeçer bu çılgınlığın, sakinleşir başın, üzülme Dönmese de felek bizim arzumuzca iki günBir kararda kalmaz devran her zaman, üzülme Gelirse ömrün baharı, yine çimenler üstündeBaşına gülden şemsiye çekersin ey bülbül, üzülme Ümitsiz olma sakın ha, bilmezsin …

Devamını oku

Biz gamsız sarhoşlarız, aydın karanlıklarız

Biz gamsız sarhoşlarız, aydın karanlıklarız Hem kadehle solukdaş, hem ayrılıklarız. Sevgilinin kaşları eğdi kaderimizi O günden bugüne dek düşmüş yaratıklarız. Ey gülüm, sen daha dün parçaladın göğsünü Ama biz ta doğuştan kızıl şakayıklarız. Lale gibi ortada yalnız kadehi görme, Şu yaramıza da bak, gör nasıl aşıklarız. Şiirdeki renge, hayale bakma hafız, Sadece boş levhayız, dokundukça …

Devamını oku

Üzülme

Yusuf-ı güm-geşte bâz âyed be-Ken’ân gam ne-hor Külbe-i ahzân şeved rûzî gülistân gam ne-hor Döner yine Kenân’a kaybolan Yûsuf, üzülmeÜzüntüler kulübesi gül bahçesi olur bir gün, üzülme İyileşir durumun ey gam çeken gönül kaygılanmaGeçer bu çılgınlığın, sakinleşir başın, üzülme Dönmese de felek bizim arzumuzca iki günBir kararda kalmaz devran her zaman, üzülme Gelirse ömrün baharı, …

Devamını oku

Hiç Unutmadığım

Ey seni hiç unutmadığım!Hiç beni hatırladığın oluyor mu? Hâfız-ı Şirâzî

Yadında mı doğduğun zamanlar?

Yadında mı doğduğun zamanlar?Sen ağlar idin gülerdi âlem;Bir öyle ömür geçir ki olsunMevtin sana hande halka matem. Hâfız-ı Şirâzî

Hâfız-ı Şirâzî’den Gazeller

Gazel I Saki,dolaştır kadehi,sun bize.Aşk kolay göründü ilkin ama,ne güçlükler çıkmadı ki sonra.Umut içindeydi aşıklarsabâ dağıtacak sevgilinin zülfünü,getirecek misk kokusunu diye.Gönüller kan dolmuştubekleyeceğim diye.Sevgilinin konağında güven olur mu?Çanlar çalar dururyükünüzü toplayın diye.Pirin derse“Bula seccadeni meye”Sâlik dediğin habersiz kalmazyol yordamdan.Gece karanlık;Dalgalar ürkütüyor,Girdap korkunç!Ne bilir halimizi sahilde olanlar!Bencillikten çıktı adım kötüye,işim oldu tebah!Kurulmuş meclis bir kere,Hangi sır …

Devamını oku

Şirazlı Şeyh Sadî

Kendinden geçmiş bir sarhoş, yol üzerine uzanmış yatıyordu. Bir âbid, yanından geçerken ona nefret ve hakaretle baktı. Sarhoş, başını kaldırarak şu mealdeki ayet-i kerîmeyi okudu: “Rahman’ın kulları, bir günahkârın yanından geçerken müsamaha ile geçerler.” Beyit:Suçluyu eyleme teşhîr, hâlim ol, setr etEy benim zenbimi takbîh eden insan, geç git! KıtaNe için yüz çevirirsin sûfî!Ehl-i isyâna mürüvvet …

Devamını oku